مدارهای الکترونیکی

تبدیل آنالوگ به دیجیتال و فرستادن خروجی به PC توسط پورت سریال با استفاده از Microcontroller

 این آموزش به شما نشان می دهد که چگونه می توانید یک مقدار آنالوگ را به دیجیتال تبدیل کرده و سپس برای PC خود ارسال نمایید

برای تبدیل آنالوگ به دیجیتال از آی سی ADC0804 استفاده می کنیم سپس خروجی آن که 8 بیت می باشد به میکروکنترل داده می شود که از خانواده 8051 می باشد و مدل آن 89C2051  می باشد و توسط این میکروکنترلر دستورات به آی سی ADC0804 ارسال می شود ، ارتباط ما با پورت سریال کامپیوتر از طریق پورت سریال میکرو می باشد ولی به دلیل اینکه خروجی سریال میکرو TTL است و استاندارد کامپیوتر RS232 از آی سی Max232 برای تغییر سطح ولتاژ استفاده می کنیم یعنی خروجی سریال ما بعد از میکرو به آی سی Max232 رفته و خروجی این آی سی به کامپیوتر وصل می گردد

نقشه شماتیک  و نحوه ارتباط آی سی ها با یکدیگر و توضیح نحوه عملکرد آن

بخش اول - تبدیل آنالوگ به دیجیتال توسط آی سی ADC0804


ساده ترین راه برای تبدیل آنالوگ به دیجیتال استفاده از آی سی هایی مشابه ADC0804 می باشد . ورودی دیجیتال از پین شماره 6 وارد شده و خروجی از پین های 11 تا 18 خارج می شود . برای اینکه این ای سی همیشه فعال باشد و پین شماره یک را به گراند وصل می کنیم اما در صورتی که بشتر از یک آی سی ADC داشته باشیم آن را با میکرو کنترل می کنیم
پین 7 را به گراند وصل می کنیم
این آی سی دارای نوسان ساز داخلی می باشد اما برای فعالیت به خازن و مقاومت نیاز دارد . یک خازن 150pF بین پین شماره 4 و گراند قرار می دهیم سپس پین 4 را با یک مقاومت 10کیلو اهم به پین 19 وصل می کنیم
 برای تغذیه مدار
پین 20 را به VCC یا همان برق 5 ولت وصل کرده
پین های 8 و 10 را به گراند وصل می کنید

بخش دوم : نحوه وصل کردن میکرو کنترولر به آی سی ADC0804 و توضیحات درباره چگونگی استفاده

میکروکنترل AT89C2051 از خانواده 8051 می باشد و از نوع 20 پایه است دارای 2 پورت می باشد و مقدار رم آن 2 کیلوبایت است

برای کنترل ADC0804 ما از 3 خط فرمان استفاده می کنیم و به شرح زیر است
پین 2 ( خواندن ) از آی سی ADC0804 را پین 7 یعنی P3.3 میکروکنترلر 2051 وصل می کنیم
پین 3 ( نوشتن ) را به پین 8 یعنی P3.4
پین 5 ( وقفه ) را به پین 9 یعنی P3.5 وصل می کنیم

8 بیت خروجی آی سی ADC0804 را به پورت 1 میکروکنترلر 2051 وصل می کنیم
پین 18 ( دیتای 0 ) از  آی سی ADC0804 را پین 12 یعنی P1.0  از میکروکنترلر 2051 وصل می کنیم
پین 17 ( دیتای 1 ) از  آی سی ADC0804 را پین 13 یعنی P1.
پین 16 ( دیتای 2 ) از  آی سی ADC0804 را پین 14 یعنی P1.2
پین 15 ( دیتای 3 ) از  آی سی ADC0804 را پین 15 یعنی P1.3
پین 14 ( دیتای 4 ) از  آی سی ADC0804 را پین 16 یعنی P1.4
پین 13 ( دیتای 5 ) از  آی سی ADC0804 را پین 17 یعنی P1.5
پین 12 ( دیتای 6 ) از  آی سی ADC0804 را پین 18 یعنی P1.6
پین 11 ( دیتای 7 ) از  آی سی ADC0804 را پین 19 یعنی P1.7 وصل می کنیم
 

در 2051 پین شماره 12 و 13 دارای مقاومت پول آپ داخلی نیستند و به مقاومت پول آپ خارجی نیاز دارند
یک مقاومت 2.2 کیلو اهم از پین شماره 12 به برق 5 ولت یا همان VCC وصل می کینم
یک مقاومت 2.2 کیلو اهم از پین شماره 13 به برق 5 ولت یا همان VCC وصل می کینم

منبع تغذیه آی سی AT89C2051
از پین 20 به برق 5 ولت وصل کرده و از پین 10 به گراند وصل می کنیم

برای نوسان ساز 8051
یک کریستال 11/0592 مگاهرتزی را به پایه های 4 و 5 میکرو وصل کرده و از ادامه پایه های کریستال به 2 خازن 33 پیکو فاراد و در ادامه به گراند متصل می شود مطابق شکل بالا
به دلیل اینکه می خواهیم از سریال پورت میکرو استفاده کنیم نمی توانیم از کریستال 12 مگاهرتز استفاده کرد

برای مدار Reset
از پین 1 یک مقاوت 8.4 کیلو اهم به گراند وصل می کنیم
از پین 1 یک خازن 10 میکروفاراد به VCC وصل می کنیم مطابق شکل
این مدار به خاطر ریست اولیه شروع کار میکرو می باشد
 

نحوه کنترل پردازشکر آنالوگ به دیجیتال توسط 8051 . این پردازش شامل چندین مرحله است

مرحله اول : برای شروع عملیات تبدیل باید پین 3 ( نوشتن ) را 0 ( Low ) کرده و سپس آن را 1 ( High ) کنیم با 1 شدن عملیات تبدیل شروع می شود
مرحله دوم : زمانی که پردازش تبدیل کامل شد پایه 5 ( وقفه )  0  ( Low )  می شود
مرحله سوم : زمانی که پایه 5 ( وقفه ) 0 شد ما باید پایه 2 ( خواندن ) را 0 کنیم تا خط انتقالی دیتای 0 تا دیتای 7 فعال شود و مقدار به دست آوردن ارسال شود
مرحله چهارم : مقدار پورت 1 را می خوانیم ( که مقدار تبدیل شده است ) که یک عدد بین 0 تا 255 می باشد
مرحله پنجم : در نهایت دوباره مقدار پایه 2 (خواندن ) را به حالت 1 ( High ) تبدیل کرده تا برای خواندن مقدار های بعدی آماده باشد

توجه : مقدار های پیش فرض پین های کنترلی 1 ( High ) می باشد

بخش سوم : ارسال اطلاعات به کامپیوتر از طریق پورت سریال توسط ای سی Max232

ما اکنون 8 بیت اطلاعات را به دست آورده ایم و می خواهیم آن را برای کامپیوتر ارسال کنیم برای هیمن ار رابط سریال 2051 استفاده می کنیم اما ولتاژ پورت سریال میکرو منطقی می باشد یعنی 0 و 5 ولی کامپیوتر با استاندارد RS232  یعنی  10 و -10 ولت کار می کند بنابر این از یک مبدل ولتاژ منطقی به RS232 استفاده می کنیم که همان آی سی Max232 می باشد که نقشه پایه های آن به صورت زیر است

این آی سی به 5 خازن برای ذخیره و رها سازی و رها سازی ولتاژ های 10 و -10 ولت نیاز دارد که مطابق شکل بالا وصل می شود
این ای سی امکان دارای 2 ورودی و 2 خروجی است که در اکثر اوقات فقط از یک ورودی و یک خروجی آن استفاده می شود

نکته بسیار مهم :

برای وصل کردن پورت سریال به مدار از 3 سیم ارسال می شود : 1- گراند 2 - RXT   ( دریافت ) 3- TXT (ارسال )

دقت کنید که سیم RXT از مدار به TXT کامپیوتر وصل شود و TXT از مدار به RXT  کامپیوتر وصل شود

گراند پین شماره 5 ، RXT پین شماره 2  و TXT پین شماره 3 می باشد در پورت سریال رایانه

گراند پین شماره 5 ، RXT پین شماره 3  و TXT پین شماره 2 می باشد در مدار

توضیحات بیشتر در باره نحوه وصل کردن این ای سی به دستگاه های کنترل کننده

+ نوشته شده در  ساعت   توسط  زایرکعبه  | 

فرستنده گیرنده مادون قرمز 8 کاناله با برد 10 متر:

فرستنده گیرنده مادون قرمز 8 کاناله با برد 10 متر:
این پروژه از 2 قسمت تشکیل شده است :
1.فرستنده:
مدار فرستنده - با فشردن هر یک از دکمه های فرستنده ال ای دی مربوط به آن در گیرنده تغییر وضعیت می دهد.

عکس مدار پس از ذخیره بزرگ می شود.

فرستنده

برنامه میکرو فرستنده به قرار زیر است:

Transmiter;
 ORG 00H
 LJMP MAIN
        ORG  0BH
        LJMP PULSE
 ORG  0023H
 LJMP SERIAL
 ORG  30H
   MAIN:MOV  TMOD,#22H
        MOV  TH0,#-18
 MOV  TH1,#-100
 MOV  SCON,#50H
 MOV  IE,#10010010B
        SETB TR0
 MOV  P1,#0FFH
 MOV  A,P1
 MOV  SBUF,A
        MOV  B,A
 SETB TR1
        CALL DELAY
   BAKE:MOV  P1,#0FFH
 MOV  A,P1
        CJNE A,B,JUMPE
        JMP  BAKE
  JUMPE:JMP  MAIN
 SERIAL:CLR  TR0
        CLR  P3.2
        CLR  TI
 RETI
  PULSE:CLR  TF0
        CPL  P3.2
        RETI
  DELAY:MOV  R2,#100
   LOOP:MOV  R1,#100
        DJNZ R1,$
        DJNZ R2,LOOP
        RET
 END

 

                                 نظر یادتون نره

+ نوشته شده در  ساعت   توسط  زایرکعبه  | 

فرستنده اف ام با توان بک وات

فرستنده اف ام با برد 3 کیلومتر
مشخصات:
توان خروجی با ولتاژ 12 حداکثر 1 وات
دارای دیود واریکاپ برای ثبات فرکانس
بدون نیاز به هیچ گونه بوبین و سلف(بوبین مدار روی مدار چاپی طراحی شده است)
دارای پری آمپلی فایر میکروفن
حداکثر جریان مصرفی 150 میلی آمپر
فرکانس کاری 88 تا 110 مگاهرتز - موج FM رادیو و فرکانس شیکه 2 ایران
طراحی با حداقل قطعات
منبع : جلد 5 کتاب مجموعه مدار برای جوانان - محمود بخت آور

مدار عملی فرستنده اف ام

طرح ۲ روی مدار چاپی فرستنده اف ام

طرح روی فیبر

**********************************************

طرح زیر فیبر

+ نوشته شده در  ساعت   توسط  زایرکعبه  | 

مدار حس کننده اختلاف دما

این مدار اگر اختلاف دمای 2 نقطه تحت کنترل بیش از مقدار تعیین شده باشد، رله را فعال می کند، در این مدار از یک جفت دیود سیلیکونی معمولی 1N4148 به عنوان عناصر حساس به حرارت استفاده شده است و اگر اختلاف دمای دیود D1 نسبت به D2 بیشتر غاز مقدار تعیین شده باشد آنگاه رله مدار به کار می افتد فعال شدن رله در این مدار تحت تاثیر دمای مطلق دیود ها نمی باشد بلکه عملکرد مدار به شرح زیر است.

دیود های معمولی D1 و D2 به عنوان عناصر حس کننده دما بکار برده شده اند. جریان از خط مثبت تغذیه به واسطه پتانسیومتر و R1 و R3 از D1 عبور می کند، همچنین جریان d2 نیز از مسیر پتانسیومتر و R2 و R3 عبور می کند. مقدار نسبی این جریان ها را می توان توسط پتانسیومتر در محدوده کوچکی تغییر داد لذا ولتاژ بایاس میتقیم دیود ها را می توان یکسان نمود و بنابراین در دمای یکسان اختلاف ولتاژ آنها صفر است.

با فرض اینکه ولتاز های هر دو دیود با روش فوق یکسان شده باشند انگاه اختلاف ولتاز آنها صفر خواهد شد. حال اگر دمای دیودها به طور مثال 10 درجه سانتیگراد افزایش یابد آنگاه ولتاژ بایاس مستقیم آنها 20 میلی ولت کاهش می یابد ، ولی هنوز هم اختلاف ولتاژ انها ثفر خواهد بود. حال اگر به طور مثال دمای D2 یک درجه سانتیگراد از دمای D1 کمتر شود ، ولتاژ D2 حدود 2 میلی ولت بیشتر از d1 خواهد شد در نتیجه ولتاژ پایه 3 تقویت کننده عملیاتی از پایه 2 آن بیشتر شده که موجب می شود خروجی آن به اشباع مثبت برود. بنابراین ترانزیستور Q1 و رله خاموش می شوند.

حال اگر دمای D2 یک درجه سانتیگراد از D1 بیشتر شود ، ولتاژ D2 دو میلی ولت کمتر از D1 خواهد شد در نتیجه خروجی تقویت کننده عملیاتی به اشباع منفی خواهد رفت و Q1 فعال شده و رله روشن خواهد شد. بنابراین وقتی دمای D2 بیستر از D1 شود رله روشن خواهد شد. حساسیت این مدار حدود 0.5 درجه سانتیگراد است.

توضیحات فوق با فرض این مسئله بود که پتانسیومتر به گونه ای تنظیم شده باشد که اگر دیود ها در دمای یکسان قرار داشته باشند، ولتاژ های D1و D2 کاملا یکسان شده باشند.بنابراین اگر دمای d2 به اندازه کسری از درجه بالتر از D1 شود رله بکار خواهد افتاد.در عمل پتانسیومتر به گونه ای تنظیم می شود که ولتاژ بایاس مستقیم D2 قدری بیشتر از D1 نشده باشد ، رله بکار نیفتد. دامنه این اختلاف دما را می توان از صفر تا 10 درجه سانتیگراد تنظیم کرد.لذا مدار بسیار انعطاف پذیر می باشد. تنظیم این مدار بدین شکل است که اول دمای D2 را تا حد لزوم نسیت به D1 افزایش داده و سپس پتانسیومتر را به گونه ای تنظیم کرد که رله امدار دقیقا تحت این شرایط روشن شود.

+ نوشته شده در  ساعت   توسط  زایرکعبه  | 

گیرنده FM (مدار رادیو موج اف ام ) 100 در صد عملی

 

گیرنده FM (مدار رادیو موج اف ام ) 100 در صد عملی

پس از انتشار نقشه مربوط به فرستنده FM یک واتی در این وبلاگ عده ای از دوستان در ایمیل های خود تقاضای یک گیرنده مناسب و کم خرج FM نمودند، که من در تقاضای این دوستان مدار یک گیرنده FM ساده و با قدرت مناسب را که مدار داخلی رادیو های FM کوچک قدیمی بود و چندین سال پیش در کتاب الکترونیک به زبان ساده برای دانش آموزان 2 - تالیف آقای محمود بخت آور چاپ شده بود و از آنجا که من خودم آن را ساخته و از کارکرد آن مطمئن بودم برای این قسمت در نظر گرفتم.این مدار بسیار ساده بوده و در آن تنها یک سیم پیچ و یک RFC وجود دارند که کار ساخت دستگاه را آسان می کنند. بجای ترانزیستور C1923 می توانید از BF199 هم استفاده کنید.

لیست قطعات:

چک فرکانس رادیویی (RFC) به ظرفیت 3.3 میکروهانری

خازن واریابل 2 موج که 2 پایه بالایی آن که مربوط به موج FM است در این مدار استفاده می شود.

کلید ولوم رادیو های جیبی ( یا هر نوع کلید ولوم 5 تا 10کیلو اهمی)

سیم پیچ مدار با پیچیدن یک تکه سیم مسی لاکدار به قطر 0.8 میلی متر به طول تقریبی 21 سانتی متر بر روی یک مته 8 میلی متری(مداد استدلر) بدست می آید. تعداد حلقه ها باید 8 عدد باشد. این بوبین نیاز به هسته ندارد.

ترانزیستور C1923 یک عدد

ترانزیستور C945 بیس کنار 2 عدد

ترانزیستور BC337 یک عدد

ترانزیستور BC307 یک عدد

خازن عدسی 7 پیکو فاراد یک عدد

خازن عدسی 4700 پیکو فاراد (472)

خازن عدسی 10 نانو فاراد (103) دو عدد

خازن عدسی 33000 پیکو فاراد (333) دو عدد

خازن الکترولیت 100 میکرو فاراد سه عدد

مقاومت 12 کیلو اهم

مقاومت 2.2 کیلو اهم

مقاومت 47 کیلو اهم

مقاومت 4.7 کیلو اهم

مقاومت 10 اهم

مقاومت 1 مگا اهم

مقاومت 1.5 کیلو اهم

بلندگوی کوچک 8 اهمی یک عدد

باتری 9 ولت کتابی یک عدد

یک تکه سیم کوتاه برای اتصال نقاط A و B در مدار چاپی

فیبر مدار چاپی به مساحت 5 در 7 سانتی متر مربع(دقت کنید تصویر pcb بزرگتر از اندازه واقعی است.)

------------------------

متاسفانه نقشه علمی مدار در کتاب مربوطه موجود نبود و فقط توانستم pcb آن را اسکن کرده و رد سایت قرار دهم.

طرح زیر فیبر

طرح روی فیبر

راه اندازی:

پس از مونتاژ کامل و بازبینی مجدد مراحل مونتاژ یک بلندگوی 8 اهم کوچک را به محل مربوطه در مدار چاپی متصل نموده و همچنین یک تکه سیم 1 تا 2 میلی متری به طول حدود 30 سانتی متر به محل آنتن مدار چاپی متصل کنید، آنگاه باتری یا ولتاژ 6 تا 9 ولت مستقیم را با رعایت قطبین به محل مربوطه در مدار چاپی متصل کنید. حال کلید ولوم را تا آخر باز کنید. اگر همه چیز درست باشد باید صدای فش بلند از بلندگوی دستگاه به گوش برسد که در این مرحله با چرخاندن دسته واریابل و یا تغییرات کوچکی در فاصله بین حلقه های بوبین ایستگاه های رادیویی دریافت خواهند شد.

در صورتی که هیچ صدایی به گوش نرسید یکبار دیگر مراحل مونتاژ را بررسی کنید و ضمنا مطمئن شوید که کلید ولوم اتصال باتری به مدار را بر قرار می کند. ترانزیستور هار ا چک نموده که اشتباه وصل نکرده باشید یا نسوخته باشند. جهت خازن های الکترولیت را بررسی کنید و ...

اما در صورتی که صدای فش به گوش می رشد اما با چرخاندن دسته واریابل یا تغییر سیم پیچ هیچ ایستگاه رادیویی در یافت نمی شود آنگاه مطمئن شوید که RFC سالم است و واریابل درست متصل شده است (آن طرفی که 3 پایه دارد مربوط به موج AM بوده و اگر اشتباها از این سمت استفاده کرده باشید مدار به هیچ وجه کار نخواهد کرد.)

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط  زایرکعبه  | 

كتب دوره دبيرستان رشته الكترونيك

+ نوشته شده در  ساعت   توسط  زایرکعبه  | 

تن کنترل

Schematic for tone control

Part
Total Qty.
Description
Substitutions
C1, C3, C5, C7, C15, C16 6 2.2uf Electrolytic Capacitor
C2, C6 2 0.05uF Ceramic Disc Capacitor
C4 1 0.22uF Disc Capacitor
C8, C10 2 0.015uF Ceramic Disc Capacitor
C9 1 100uF Electrolytic Capacitor
C11, C12, C13, C14 4 0.1uF Ceramic Disc Capacitor
R1, R4 2 10K 1/4W Resistor
R2, R5 2 33K 1/4W Resistor
R3, R6 2 4.7K 1/4W Resistor
R7 1 2.2K 1/4W Resistor
R8, R9, R10, R11 4 50K Linear Pot
U1 1 TDA1524A Tone Control IC
S1 1 SPST Switch
J1, J2, J3, J4 4 RCA Jacks Other connectors of your choice
MISC 1 Board, Wire, Knobs, 18 Pin Socket

+ نوشته شده در  ساعت   توسط  زایرکعبه  | 

امپلیفایر22 وات

This is the schematic of the 22 Watt Amp

 

Substitutions
R1 1 39K 1/4 Watt Resistor
C1,C2 2 10uf 25V Electrolytic Capacitor
C3 1 100uf 25V Electrolytic Capacitor
C4 1 47uf 25V Electrolytic Capacitor
C5 1 0.1uf 25V Ceramic Capacitor
C6 1 2200uf 25V Electrolytic Capacitor
U1 1 TDA1554 Two Channel Audio Amp Chip
MISC 1 Heatsink For U1, Binding Posts (For Output), RCA Jacks (For Input), Wire, Board

+ نوشته شده در  ساعت   توسط  زایرکعبه  | 

نمايشگر ۸*۸ بوسيله ديود نورانی

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط  زایرکعبه  | 

چرخ الكترونيكی

This is the schematic of the LED Chaser

 

Total Qty.
Description
Substitutions
R1 1 1 Meg 1/4W Resistor
R2 1 100K Pot
R3 1 1K 1/4W Resistor 220Ohm if using blue LEDs
C1 1 0.1uF 16V Ceramic Disk Capacitor
U1 1 4011 CMOS NAND Gate
U2 1 4017 CMOS Counter
LED1-10 10 LEDs Of Any Colour
MISC 1 Board, Sockets For ICs, Knob For R2

+ نوشته شده در  ساعت   توسط  زایرکعبه  | 

رقص نور با 18 LED

+ نوشته شده در  ساعت   توسط  زایرکعبه  | 

رنور با 10 LED

+ نوشته شده در  ساعت   توسط  زایرکعبه  | 

رقص نور 16 LED

+ نوشته شده در  ساعت   توسط  زایرکعبه  | 

رقص نور 16 LED

+ نوشته شده در  ساعت   توسط  زایرکعبه  | 

مدار آلارم براي 5 نقطه

5 zone alarm

+ نوشته شده در  ساعت   توسط  زایرکعبه  | 

F84-Programmer

         

Hardware

Software

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط  زایرکعبه  | 

امپلی فایر50وات

This is the schematic of the 50 Watt Amp

 

 

Part
Total Qty.
Description
Substitutions
R1 1 200 Ohm 1/4 W Resistor
R2 1 200K 1/4 W Resistor
R3 1 30K 1/4 W Resistor
R5 1 1K 1/4 W Resistor
R6 1 5K 1/4 W Resistor
R7,R10 2 1 Meg (5%) 1/2 W Resistor
R8,R9 2 0.4 Ohm 5 W Resistor
R11 1 10K Pot
R12,R13 2 51K 1/4 W Resistor
R14 1 47K 1/4 W Resistor
C1 1 100uF 35V Electrolytic Capacitor
C2 1 0.011uF Capacitor
C3 1 3750pF Capacitor
C4,C6 2 1000pF Capacitor
C5,C7,C8 3 0.001uF Capacitor
C9 1 50pF Capacitor
C10 1 0.3uF Capacitor
C11,C12 2 10,000uF 50V Electrolytic Capacitor
U1,U2 2 741 Op Amp
U3 1 ICL8063 Audio Amp Transister Driver thingy
Q1 1 2N3055 NPN Power Transistor
Q2 1 2N3791 PNP Power Transistor
BR1 1 250 V 6 Amp Bridge Rectifier
T1 1 50V Center Tapped 5 Amp Transformer
S1 1 SPST 3 Amp Switch
S2 1 DPDT Switch
F1 1 2 Amp Fuse
SPKR1 1 8 Ohm 50W Speaker
MISC 1 Case, Knobs, Line Cord, Binding Posts Or Phono Plugs (For Input And Output), Heatsinks For Q1 And Q2

+ نوشته شده در  ساعت   توسط  زایرکعبه  |